Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er et av flere opplysningskontor i landbruket, og har som oppgave å bidra til å fremme forbruket av norsk melk og norske meieriprodukter på vegne av den norske melkebonden.

Dette gjør vi gjennom å bidra med merkenøytral informasjon, råd og inspirasjon om melk og meieriprodukter. Ved å være merkenøytrale fokuserer vi ikke på enkeltmerker, men på varekategorier.  Melk.no er opptatt av å ha oppdatert faglig innsikt, og hos oss jobber fagpersoner med høy kompetanse innen mat- og meieriteknologi, ernæring og matlaging.

Vi har fokus på meieriproduktenes plass i et balansert kosthold  samtidig som vi ønsker å skape matglede og inspirasjon ved å vise bruk av melk og meieriprodukter i kostholdet. 

Melk.no tilbyr et bredt spekter av tjenester. Du kan få tilsendt gratis oppskriftshefter, brosjyrer og faktaark ved bestilling på www.melk.no. Vi holder også foredrag og undervisning, arrangerer seminarer og leverer innhold til presse og sosiale medier.

Mye av kunnskapen vi har, er samlet her på nettsidene våre. Her finnes hundrevis av ernærings- og matfaglige artikler og oppskrifter samt mange tips og råd. Fagekspertene i Melk.no svarer også på spørsmål relatert til meieriprodukter. En rekke verktøy som frokost-, BMI- , jod- og kalsiumkalkulator er populære blant annet i skoleverket ved siden av annet undervisningsmateriell.

Vi har i tillegg utarbeidet et meierileksikon der du finner informasjon om produkter, produksjonsprosesser og -teknologi samt forklaring på en rekke tradisjonelle melkeretter.

Melk.no er medlem av den internasjonale meieriorganisasjonen IDF – International Dairy Federation.  De følger med på den globale utviklingen om meieriprodukter relatert til blant annet bærekraft, helse, standarder og teknologi. 

På mat.no har alle opplysningskontorene i landbruket samlet sitt undervisningsmateriell til bruk i skoleverket. Melk.no har sin egen "digitale melkekartong" med e-læringsfilmer og oppgaver som passer fint inn til undervisning i mat- og helsefaget.

Organisering og finansiering
Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) har 11 årsverk, og er finansiert via en omsetningsavgift som betales av melkebøndene i Norge. Omsetningsavgiften forvaltes av Omsetningsrådet og administreres av Landbruksdirektoratet. Melk.no er et aksjeselskap, og er eid av TINE, Q-Meieriene og Synnøve Finden.

Fakta

Les vår siste årsmelding her: Melkemelding 2015

Her kan du lese om Retningslinjer for personvern og bruk av coockies.