Hjem - Helsepersonell / Allergier og intoleranse / Artikler / Mors inntak av probiotika kan gi mindre eksem hos barna
 • Mors inntak av probiotika kan gi mindre eksem hos barna

  Probiotika i svangerskapet kan gi mindre eksem hos barnet. 

Mors inntak av probiotika kan gi mindre eksem hos barna

Atopisk eksem rammer mange barn. Probiotika har i flere studier vist seg å kunne beskytte mot utvikling av atopisk eksem. En ny studie viser at mors inntak av Biola under svangerskap og amming kan beskytte barna mot eksem helt frem til skolealder.

Guro Waage

PUBLISERT: 08.03.2016 - SKREVET AV: Guro Waage - TITTEL: ERNÆRINGSRÅDGIVER

Atopisk eksem er en kronisk og tilbakevendende hudbetennelse av ukjent årsak, karakterisert ved tørr og kløende hud. Vi har ikke gode tall på forekomsten av atopisk eksem, men det antas at cirka 10-20 % av norske barn er rammet, og at forekomsten er økende. Atopisk eksem oppstår ofte når barna er noen få måneder gamle, og forsvinner hos mange innen de er 4 år. Blant voksne er kun rundt 3 % rammet. I det siste har flere vitenskapelige studier indikert at et redusert mangfold av bakterier i tarmen hos spedbarn kan øke risikoen for utvikling av atopisk eksem.

Probiotika kan endre tarmfloraen til barna

Forskere jobber for tiden med å kartlegge om inntak av probiotiske bakterier under graviditet og amming kan påvirke barns tarmflora og dermed ha en beskyttende effekt mot utvikling av atopisk eksem. En metaanalyse fra 2012 fant en slik sammenheng. Det viste seg at effekten av probiotika var uavhengig av om inntaket var under svangerskapet eller i de første levemånedene, og om det var mor eller barnet som inntok probiotika. Det har derimot vært tvil om den beskyttende effekten som sees er varig, og også til stede ved skolealder.

Biola ga mindre eksem enn placebo

En nylig publisert studie fra NTNU i Trondheim så på hvilken effekt mors inntak av Biola under svangerskap og amming har på forekomst av atopisk eksem hos barn frem til to og seks års alder. Studien viste at dersom mor drikker ett glass Biola (2,5 dl) daglig fra svangerskapsuke 36 til tre måneder etter fødsel, kan forekomsten av atopisk eksem hos barn reduseres med 40 % frem til to års alder. Det ble også sett en sterk tendens til samme forebyggende effekt ved seks års alder. I denne studien fikk 21 % av barna i probiotikagruppen og 34 % av barna i placebogruppen diagnosen atopisk eksem før to års alder. De barna i probiotikagruppen som fikk eksem hadde også en mindre alvorlig grad av dette. Forskerne antar at effekten skyldes at bakteriene i Biola påvirker sammensetningen av morsmelk i en positiv retning, som videre påvirker barnets tarmflora.

Hva er probiotika?

Probiotika er levende mikroorganismer, for eksempel melkesyrebakterier, som kan tilsettes i mat og drikke. I gitte mengder kan bakteriene ha positive helseeffekter, fordi de i motsetning til vanlige melkesyrebakterier har evne til å overleve magesyren og bosette seg i tykktarmen. Etter at de har bosatt seg i tarmen kan de blant annet stimulere immunforsvaret, hemme vekst av sykdomsfremkallende bakterier, forbedre tarmens barrierefunksjon og påvirke ulike biokjemiske tarmfunksjoner. Mekanismene bak helseeffektene er ennå ikke fullstendig kartlagt, men det ser ut til at ulike bakteriestammer kan ha ulike helseeffekter.

Faktaboks

Når kan barn begynne å drikke melk med probiotiske bakterier (probiotika), som for eksempel Biola og BioQ?

Helsedirektoratet sier at barn kan drikke melk fra de er ett år. Fra rundt 10 måneders alder kan mindre mengder melk brukes i matlaging.

Barn kan også drikke melk med probiotiske bakterier som BioQ og Biola fra de er ett år, men ut ifra et føre-var prinsipp anbefales det at barn under 3 år ikke inntar mer enn ett glass om dagen. Dette fordi man til dags dato vet for lite om langtidseffekten av probiotiske bakterier på barns umodne tarmsystem.

Kildeinformasjon

 • Astma- og Allergiforbundet (2016) Fakta om eksem. Nyttig å vite om eksem - NAAFs faktaark
 • Storro O, Avershina E, Rudi K (2013) Curr Opin Allergy Clin Immunol 13, 257-262.
 • Dotterud CK, Storro O, Johnsen R et al. (2010) Br J Dermatol 163, 616-623.
 • Benno P, Blomquist L, Ernberg I et al. (2012) Läkartidningen 107, 900-903.
 • Pelucchi C, Chatenoud L, Turati F et al. (2012) Epidemiology 23, 402-414.
 • Simpson MR, Dotterud CK, Storro O et al. (2015) BMC Dermatol 15, 13.
 • Mattilsynet (2014) Probiotika til barn under ett år

Faktaboks

Når kan barn begynne å drikke melk med probiotiske bakterier (probiotika), som for eksempel Biola og BioQ?

Helsedirektoratet sier at barn kan drikke melk fra de er ett år. Fra rundt 10 måneders alder kan mindre mengder melk brukes i matlaging.

Barn kan også drikke melk med probiotiske bakterier som BioQ og Biola fra de er ett år, men ut ifra et føre-var prinsipp anbefales det at barn under 3 år ikke inntar mer enn ett glass om dagen. Dette fordi man til dags dato vet for lite om langtidseffekten av probiotiske bakterier på barns umodne tarmsystem.

Kildeinformasjon

 • Astma- og Allergiforbundet (2016) Fakta om eksem. Nyttig å vite om eksem - NAAFs faktaark
 • Storro O, Avershina E, Rudi K (2013) Curr Opin Allergy Clin Immunol 13, 257-262.
 • Dotterud CK, Storro O, Johnsen R et al. (2010) Br J Dermatol 163, 616-623.
 • Benno P, Blomquist L, Ernberg I et al. (2012) Läkartidningen 107, 900-903.
 • Pelucchi C, Chatenoud L, Turati F et al. (2012) Epidemiology 23, 402-414.
 • Simpson MR, Dotterud CK, Storro O et al. (2015) BMC Dermatol 15, 13.
 • Mattilsynet (2014) Probiotika til barn under ett år
blog comments powered by Disqus