Hjem - Helsepersonell / Andre sykdommer / Artikler / Melk og kreft
 • Melk og kreft

  Melk og meieriprodukter kan muligens beskytte mot tykk- og endetarmskreft 

Melk og kreft

Melk og meieriprodukter kan beskytte mot noen kreftformer, og øke risikoen for andre. Men, risikoen er først økt ved et svært høyt inntak.

Ole Berg

PUBLISERT: 13.09.2014 - SKREVET AV: Ole Berg - TITTEL: KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG
LEDER FAGTEAM

I rapporten “Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective fra 2007 har man gått gjennom alle vitenskapelig artikler om kreft og sammenhengen med mat, ernæring og fysisk aktivitet, deriblant melk og meieriprodukter. I rapporten ser man på sammenhenger mellom inntaket av både melk, meieriprodukter, samt kalsiumtilskudd. Melk og meieriprodukter inneholder en rekke næringsstoffer som kan påvirke helse og risiko for sykdom, blant annet proteiner, fett, kalsium, jod og B-vitaminer, i tillegg til disakkaridet laktose.

Tykk- og endetarmskreft

Rapporten har sett på 13 kohort- studier og 36 case-control studier som ser på sammenhengen mellom melkeinntak og tykk- og endetarmskreft. Til sammen 15 kohort-studier og 58 case-control studier har sett på sammenhengen mellom kalsiuminntak og tykk- og endetarmskreft.

Forskningen på melk fra kohort- studier viser relativ konsistens, og styrkes ytterligere når man benytter inntaket av kalsium som markør for inntaket av melk. Det er en mulig sammenheng mellom inntak av melk og redusert risiko for kreft i tykk- og endetarm. Dette bekreftes også i en egen rapport fra 2010 “Colorectal Cancer Report”.

Når det gjelder sammenhengen mellom inntaket av ost og risikoen for tykk- og endetarmskreft er det begrenset evidens som tilsier at ost er en årsak til denne kreftformen. Dette er basert på gjennomgangen av 11 kohort- studier og 25 case- control studier.

Prostatakreft

Evidensen når det gjelder inntaket av melk og meieriprodukter relatert til risikoen for prostatakreft er tvetydig. Det ser ut til at det er et dose-respons sammenheng fra kohort data på all prostatakreft, men ikke fra kohort data på avansert/aggressiv prostatakreft og case- control data. Det er begrenset evidens som viser at melk og meieriprodukter er en årsak til prostatakreft.

Det er imidlertid evidens for at et kosthold med et høyt inntak av kalsium er en mulig årsak til prostatakreft. Kalsiuminntaket her er på mer enn 1500 mg per dag, og inkluderer flere kalsiumkilder utover melk og meieriprodukter.

Melk kan muligens bidra til prostatakreft gjennom virkningen av kalsium. Inntaket av melk kan øke blodets nivåer av insulin-lignende vekstfaktor (IGF- 1), som har vært assosiert med økt risiko for prostatakreft i enkelte studier.

Sammenheng meieriprodukter og kreft: mulige mekanismer

Kalsium fra kostholdet er et viktig mikronæringsstoff. Intracellulært kalsium påvirker cellevekst og apoptose direkte. Kalsium har i tillegg evnen til å danne uløselige forbindelser med gallesyrer i tarmen. Gallesyrer produseres i leveren og skilles ut fra gallebæren når vi spiser og er nødvendig for fordøyelsen av fett. Disse gallesyrene kan omdannes til stoffer som er uheldige for slimhinnen i tarmen og har vært satt i sammenheng med utviklingen av tykktarmskreft. Matvarer eller næringsstoffer som har evne til å binde disse stoffene, som for eksempel kalsium, er derfor positivt.

I tillegg til å kunne binde gallesyrer, har man også sett at kalsium har evne til å øke celleprofileringen i tarmen. Dette betyr at kalsium er med på å opprettholde cellenes evne til å være spesialiserte celler som tjener den oppgaven de er ment å ha.

Melk inneholder i tillegg en rekke bioaktive komponenter, som antas å spille en rolle i forhold til risikoen for kreft. Man har også sett at kalsiumtilskudd har redusert mengden av tilbakevennende adenomer (forstadier til kreft) i tarmen.

Hva med kalsiumtilskudd?

Rapporten tar til sammen for seg 7 kohort studier som har sett på sammenhengen mellom kalsiumtilskudd og tykk- og endetarmskreft. Det er konsistent evidens fra flere kohort studier om at kalsium muligens kan virke beskyttende mot tykk- og endetarmskreft.

Faktaboks

 • Melk kan muligens virke beskyttende i forhold til tykk- og endetarmskreft
 • Et høyt inntak av kalsium på mer enn 1500 mg per dag kan øke risikoen for prostatakreft

Kildeinformasjon

 • Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring, 2011
 • Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. World Cancer Research Fund og American Institute for Cancer Research 2007
 • Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Colorectal Cancer. Continuous update procject, World Cancer Research Fund og American Institute for Cancer Research.

Faktaboks

 • Melk kan muligens virke beskyttende i forhold til tykk- og endetarmskreft
 • Et høyt inntak av kalsium på mer enn 1500 mg per dag kan øke risikoen for prostatakreft

Kildeinformasjon

 • Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring, 2011
 • Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. World Cancer Research Fund og American Institute for Cancer Research 2007
 • Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Colorectal Cancer. Continuous update procject, World Cancer Research Fund og American Institute for Cancer Research.
blog comments powered by Disqus