Hjem - Helsepersonell / Diabetes / Forskning / Fettsyrer fra melk i blodet og risiko for diabetes

Fettsyrer fra melk i blodet og risiko for diabetes

Tittel

Circulating Biomarkers of Dairy Fat and Risk of Incident Diabetes Mellitus Among US Men and Women in Two Large Prospective Cohorts.

Forfatter

Yakoob MY, Shi P, Willett WC et al.

Dato

Mars 2016

Bakgrunn

Funnene har vært varierende i prospektive studier som har sett på sammenhengen mellom inntak av meieriprodukter og diabetes. Få studier har sett på fett fra meieriprodukter ved hjelp av biomarkører i blodet og nye tilfeller av diabetes. Forskerne bak denne studien ønsket å teste en hypotese om at funn av fettsyremarkører for melkefett i blodet (15:0, 17:0 og t-16:1n-7) er assosiert med lavere insidens av diabetes.

Metode

Blant 3333 voksne i alderen 30-75 år uten diabetes målte man fettsyrer i plasma og erytrocytter i blodprøver samlet inn i 1989-90 (Nurses' Health Study) og 1993-94 (Health Professionals Follow-Up Study). Nye tilfeller av diabetes i 2010 ble kartlagt ved hjelp av et validert spørreskjema basert på symptomer, diagnostiske tester og medisiner.

Resultater og diskusjon

277 nye tilfeller av diabetes ble oppdaget i løpet av 15 års oppfølging. Ved hjelp av statisktiske analyser som var justert for demografiske variabler, metabolske risikofaktorer, livsstil, kosthold og andre fettsyrer i blodet, så man at personer med høyere nivåer i plasma av 15:0, 17:0 og t-16:1n-7 hadde signifikant rundt 50 % lavere risiko for diabetes. Funnene var de samme for fettsyremarkører i erytrocytter, men bare signifikant for 17:0.

Konklusjon

I to prospektive kohortestudier så man at høyere plasmakonsentrasjoner av fettsyrer fra meieriprodukter var assosiert med lavere insidens av diabetes. Disse funnene belyser at det er viktig å forstå de potensielle helseeffektene av melkefett.

Les mer

Les mer hos PubMed