Hjem - Helsepersonell / Kosthold i livets ulike faser / Forskning / Mindre overvekt blant barn som spiser meieriprodukter

Mindre overvekt blant barn som spiser meieriprodukter

En ny litteraturgjennomgang viser en 40 % lavere sannsynlighet for overvekt blant barn som spiser mye meieriprodukter sammenliknet med barn som spiser lite.

Tittel

Long-term association between dairy consumption and risk of childhood obesity: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies.

Forfatter

Lu L, Xun P, Wan Y, He K, Cai W.

Dato

Eur J Clin Nutr. 2016 Feb 10. doi: 10.1038/ejcn.2015.226.

Bakgrunn

Data fra mindre studier har vist en beskyttende effekt av inntak av meieriprodukter på overvekt blant barn, men det har vært gjort få større og mer langsiktige studier på dette. Forskerne bak denne studien ønsket å se på den langsiktige sammenhengen mellom inntak av meieriprodukter og risiko for overvekt og fedme blant barn ved hjelp av systematisk gjennomgang og metaanalyse av prospektive kohortestudier. 

Metode

Aktuelle studier ble plukket ut ved bruk av PubMed, EMBASE, Google Scholar og gjennomgang av referanselistene til de aktuelle artiklene i mars 2015.

Resultater og diskusjon

Ti studier med totalt 46 011 barn med gjennomsnittlig 3 års varighet ble inkludert. Når man sammenliknet barna med det laveste inntaket av meieriprodukter med dem med det høyeste inntaker, fant man en 38 % redusert risiko for overvekt og fedme blant dem med det høyeste inntaket. For hver porsjon det daglige inntaket økte med fant man en reduksjon i kroppsfett på 0.65%, og risikoen for overvekt gikk ned med 13 %.

Konklusjon

Gjennomgangen av disse prospektive kohortestudiene viser en invers sammenheng mellom inntak av meieriprodukter og overvekt og fedme blant barn også på lengre sikt. Kommende studier bør se på hvilken effekt ulike meieriprodukter kan ha på risiko for overvekt og fedme blant barn. 

Les mer

Til artikkelen i PubMed