Hjem - Spør ekspertene / Helsepersonell / Hva er årsakene til benskjørhet?
  • Hva er årsakene til benskjørhet?

Hva er årsakene til benskjørhet?

Hva er årsakene til benskjørhet?

PUBLISERT: 13.01.2012

Mange i Norge lider av osteoprose, eller benskjørhet, som det også blir kalt. Når en blir eldre er det normalt å tape noe benmasse. Dersom benmassen reduserers så mye at den kommer under et fastsatt nivå, defineres det som osteoporose.

Flere kvinner får sykdommen, men også menn opplever å få osteoporose. I forhold til kvinner ser en at benmassen er mer stabil så lenge en menstruerer, men har et raskt fall de første årene etter menopausen. Deretter fortsetter benmassen å reduseres gradvis etterhvert som en blir eldre.


Mange påvirkningsfaktorer

Det er sannsynligvis ikke en enkeltfaktor som er årsaken til den høye forekomsten av benskjørhet. Det er trolig et samspill mellom en rekke faktorer, der flere er upåvirkelige som gener og levealder.
Selv om det er mye vi ikke kan påvirke når det kommer til osteoporose, kan enkelte av næringsstoffene i kostholdet vårt påvirke bentettheten. For at skjelettet skal bygges opp og bevares er både proteiner, kalsium, vitamin D, vitamin K og fosfor viktige stoffer.
Les mer om de ulike påvirkningsfaktorene.

blog comments powered by Disqus