Hjem - Spør ekspertene / Helsepersonell / Hva er forskjellen på A1 og A2 beta- kaseiner i melk?
  • Hva er forskjellen på A1 og A2 beta- kaseiner i melk?

Hva er forskjellen på A1 og A2 beta- kaseiner i melk?

Hva er forskjellen på A1 og A2 beta- kaseiner i melk?

Heidi Kathrine Ruud

PUBLISERT: 13.01.2012 - SKREVET AV: Heidi Kathrine Ruud - TITTEL: Klinisk ernæringsfysiolog
Leder Fagteam


Kasein er det proteinet det finnes mest av i melk (ca. 80 % av proteininnholdet). Kasein forekommer i tre forskjellige former: alfa- kasein, beta- kaseing og kappa- kasein.

Beta- kasein

Beta- kasein kan forekomme i forskjellige genetisk betingede varianter: A1, A2, A3, B, C, D, E i ulike kombinasjoner. De mest vanlige er A1 og A2. Det som skiller disse genetiske variantene er at enkelte aminosyrer i polypeptidkjeden er skiftet ut med andre aminosyrer.

Hvilken genetisk variant/kombinasjon av genetiske varianter av beta-kasein som finnes i melk varierer fra kurase til kurase, og vil dermed variere fra land til land avhengig av hvilken kurase som er vanlig i det gitte land. De fleste kuraser produserer en kombinasjon av ulike varianter, det gjelder også den norske kurasen.

A1 og A2 beta-kasein har ulike aminosyrer i posisjon 67. I denne posisjonen finner man aminosyren histidin i A1 varianten, og prolin i A2 varianten.

blog comments powered by Disqus