Hjem - Spør ekspertene / Helsepersonell / Probiotika til små barn?
  • Probiotika til små barn?

Probiotika til små barn?

Når kan barn begynne å drikke melk med probiotiske bakterier (probiotika), som for eksempel Biola og BioQ?

PUBLISERT: 08.09.2015

Helsedirektoratet sier at barn kan drikke melk fra de er ett år. Fra rundt 10 måneders alder kan mindre mengder melk brukes i matlaging. Barn kan også drikke melk med probiotiske bakterier som BioQ og Biola fra de er ett år, men ut ifra et føre-var prinsipp anbefales det at barn under 3 år ikke inntar mer enn ett glass om dagen. Dette fordi man til dags dato vet for lite om langtidseffekten av probiotiske bakterier på barns umodne tarmsystem.

Les mer hos Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

blog comments powered by Disqus