Hjem - Spør ekspertene / Helsepersonell / Sammenheng mellom melkeinntak og osteoporose?
  • Sammenheng mellom melkeinntak og osteoporose?

Sammenheng mellom melkeinntak og osteoporose?

Hvorfor har vi så mye benskjørhet i Norge når vi drikker så mye melk?

PUBLISERT: 23.11.2015

Norge og de andre nordiske landene har høy forekomst av benskjørhet, kalt osteoporose på fagspråket. I følge Folkehelseinstituttet har 240 000 nordmenn osteoporose, og tallet er økende. Benskjørhet er en sammensatt sykdom, og man har sett at faktorer som gener, levealder, kosthold, fysisk aktivitet og livsstil kan påvirke risikoen. Det forskes mye på årsakene til benskjørhet, men det er fortsatt uklart hvorfor noen land har høyere forekomst enn andre.

Mange er kanskje ikke klar over at inntaket av melk er ujevnt fordelt i befolkningen. I følge Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av osteoporose fra Helsedirektoratet har eldre kvinner dobbel så høy risiko for benskjørhet som menn. Samtidig drikker kvinner ifølge den landsdekkende kostholdsunderøkelsen Norkost mindre melk enn menn. Gjennomsnittlig daglig inntak av melk blant norske menn er 3,2 dl, mens kvinnene drikker 1,9 dl om dagen. Menn spiser også noe mer ost og yoghurt enn kvinner. Altså er det de som drikker minst melk som har mest osteoporose.

Det er ikke inntak av melk og meieriprodukter som avgjør om vi får benskjørhet eller ikke. Forskerne har flere hypoteser på hvorfor vi har mer benskjørhet i Norge enn i en del andre land. Det kan skyldes at mange av oss har et lavt inntak av vitamin D, som er nødvendig for at kroppen skal kunne nyttiggjøre seg av kalsium i maten. Det kan også skyldes genene våre, og at vi har et mindre kraftig bygget skjelett enn andre folkeslag. I tillegg er det viktig å se på livsstilen, for eksempel røyking, alkoholinntak, fallrisiko og fysisk aktivitet, som kan variere fra land til land. Vårt inntak av melk kan ikke forklare hvorfor vi har mye benskjørhet i Norge, men fremtidens forskning vil kanskje kunne gi oss svaret.

blog comments powered by Disqus