Neste artikkel 2/

Vi vil helst spise kveldsmat med våre nærmeste

Skrevet av Thor Erik Johansen

Kveldsmaten er en fin tid for å ha en god prat med de vi spiser sammen med. De fleste ønsker å ha den gode kveldsmat-praten med sine nærmeste.

Vi har spurt et representativt utvalg av nordmenn om hvem de helst ville ha spist kveldsmat sammen med. Resultatene er tydelige, men livsfasen vi er i har en del betydning for hvem vi ville valgt. De vi helst vil spise kveldsmat med, hvis man må velge én, er våre ektefeller, samboere eller kjærester (42 %). Spesielt gjelder dette de som er yngre enn 30 år som ofte vil spise med kjærester de ikke bor sammen med.

Tips til sunn og enkel kveldsmat

Barna våre er ofte også en gruppe vi ikke får sett så mye til i en travel hverdag. 28 % ville valgt barn eller barnebarn å spise kveldsmat sammen med. Dette gjelder mange av de som har hjemmeboende barn, men i høy grad også de som har voksne barn. Hele 35 % av de som er over 60 år ville valgt ett av sine voksne barn å spise kveldsmat med.

Til sammen ønsker altså hele 7 av 10 av oss å spise kveldsmat med våre nærmeste. I tillegg kommer 7 % som vil spise med andre slektninger.

Tips til kveldsmat du kan lage sammen med barna

Mange savner nærværet og praten med vennene sine

Halvparten av oss savner mer tid og de gode samtalene med vennene våre. Ofte blir det ikke tid til dette i hverdagen, og bare 11 % av oss valgt venner og venninner som kveldsmatpartner hvis man bare kunne velge én. Venner og venninner er dermed ikke de vi ville valgt å spise kveldsmaten med i hverdagen, men det å invitere de nærmeste i vennekretsen til kveldsmat en gang i blant der man kan oppdatere hverandre i en avslappet setting er noe alle bør ta seg tid til.

Tips til kveldsmat du kan invitere venner på

Flere enn 350.000 av oss ville valgt å spise kveldsmat med en kjendis

9 % ville valgt å spise kveldsmaten med kjendiser og offentlige personer, noe som det sikkert kunne kommet mange spennende samtaler ut av. I en avslappet atmosfære som kveldsmaten er ville man sikkert klart å komme mer under huden på kjendisene, og se andre dimensjoner. Det er de yngste som i første rekke vil det (14 %). De som de helst ville spist med er sportskjendiser, forskere og kongelige. 

Les mer om kveldsmat her.