Hjem - Spør ekspertene / Helsepersonell / Hva er bioaktive peptider i melk?

Hva er bioaktive peptider i melk?

Bioaktive peptider i melk kan ha flere helseeffekter. Men hva er egentlig bioaktive peptider?

PUBLISERT: 13.01.2012

Proteiner brytes ned i tarmen ved hjelp av enzymer. Enzymene spalter proteinene opp i mindre enheter; peptider. Enkelte peptider er bioaktive, og kan ha positive helseeffekter.

Flere studier viser at de bioaktive peptidene kan hemme utvikling av sykdomsfremkallende bakterier som E-coli, Listeria og enkelte typer av virus. Meieriprodukter er rik på bioaktive peptider, og studier har vist at disse blant annet kan ha ACE-inhiberende effekter og virke blodtrykkssenkende.

Det er imidlertid nødvendig med mer forskning for å kunne bekrefte sammenhenger.

blog comments powered by Disqus