Hjem - Spør ekspertene / Helsepersonell / Kan melk øke risikoen for diabetes?
  • Kan melk øke risikoen for diabetes?

Kan melk øke risikoen for diabetes?

Kan melk øke risikoen for diabetes?

PUBLISERT: 13.01.2012

Kasein er det proteinet det finnes mest av i melk, da det utgjør 80 % av melkeproteininnholdet. Det finnes tre ulike former av kasein; alfa-kasein, beta-kasein og kappa-kasein. Beta-kasein finnes i ulike varianter, men de mest vanlige er beta-kasein A1 og A2. Forskjellen mellom disse er at det er noen av aminosyrene som er ulike.

Hvilken variant av beta-kasein som finnes i melk varierer fra kurase til kurase, og vil dermed variere fra land til land avhengig av hvilken kurase som er vanlig. De fleste kuraser produserer en kombinasjon av ulike varianter av kasein, det gjelder også de norske kuene.

I Norge og Nord-Europa produserer kuene melk som inneholder en overvekt av beta-kasein A1. Samtidig er innholdet av beta-kasein A2 høyere i dag enn tidligere. Man har fått en vridning fra beta-kasein A1 til A2 når man har avlet frem kuer som produserer mer melk.

Inntak av kumelk blant barn er foreslått som risikofaktor for å utvikle diabetes type 1 på bakgrunn av at land med høyt inntak av melk har en høy forekomst av diabetes. Tidlige epidemiologiske studier (sammenligning av befolkninger) og studier på mus har vist en sammenheng mellom inntak av beta-kasein A1 og risiko for å utvikle diabetes type1. Dette har ikke blitt konsistent bekreftet i senere forskning.

blog comments powered by Disqus