Hjem - Spør ekspertene / Helsepersonell / Legemidler og næringsstoffopptak
  • Legemidler og næringsstoffopptak

Legemidler og næringsstoffopptak

Kan legemidler påvirke opptak av næringsstoffer? Hvilke næringsstoffer skal man i så fall være ekstra oppmerksom på?

PUBLISERT: 11.10.2013

Legemidler kan påvirke kroppens evne til å ta opp næringsstoffer. Men ulike næringsstoffer og matvarer kan også påvirke opptaket av legemidler. Problemstillingen må derfor ses fra to sider.

Legemidler som kan påvirke næringsstoffabsorpsjon

Noen legemidler kan påvirke selve absorpsjonen av næringsstoffer. Dette kan være for eksempel kolesterolsenkende medikamenter som skal binde blant annet gallesyrer i tarmen, som også kan redusere opptaket av fettløselige vitaminer. Det samme gjelder medikamenter som brukes ved vektreduksjon som skal redusere fettopptaket. Medikamenter som skal virke syrenøytraliserende kan redusere opptaket av jern og fosfat, og eventuelt også fettløselige vitaminer.

Legemidler som påvirker metabolismen av næringsstoffer

Andre legemidler kan øke eller redusere selve metbolismen av ulike vitaminer. Noen legemidler som brukes ved epilepsi kan øke metabolismen av vitamin D, som igjen kan føre til redusert kalsiumopptak og nedsatt bentetthet. Derfor bør man ta tilskudd av vitamin D og kalsium når man tar slike legemidler. Vanndrivende legemidler øker utskillelsen av vann og salter, og gir tap av både elektrolytter som kalium og magnesium, sink, og de vannløselige vitaminene B12 og tiamin. For pasienter med nedsatt matlyst som tar disse medikamentene, anbefales det B-vitamintilskudd, etter som lavt inntak av tiamin kan virke negativt på appetitten.

Matvarer og næringsstoffer som kan påvirke opptak av legemidler

Næringsstoffer og matvarer vi spiser kan også påvirke absorpsjonen og metabolismen av legemidler. Flere medikamenter omdannes til vannløselige stoffer via ulike cytokrom P-450 enzymer. Noen matvarer inneholder stoffer som hemmer disse enzymene, og som dermed kan øke biotilgjengeligheten til medikamentene. Ett eksempel er grapefruktjuice, som kan øke biotilgjengeligheten av immundempende, kolesterolsenkende og blodtrykksenkende legemidler. Derfor bør ikke de som bruker slike legemidler drikke grapefruktjuice. Nylig har man sett liknende effekter av granateple-, tranebær- og pomelojuice i forskning. Appelsinjuice, som er en ganske vanlig juicetype i Norge, har man ikke sett slike effekten av.

Røykere kan trenge høyere doser av legemidler

Røyking kan ha motsatte effekter, ved at det øker aktiviteten til enzymene. Dette fører til at legemidler kan omsettes raskere hos røykere, slik at de ofte trenger høyere doser. For eksempel gjelder dette for legemidler som brukes ved behandling av psykoser og astma. Dette skal man være spesielt obs på dersom man slutter å røyke, da man kan få problemer med bivirkninger når enzymaktiviteten reduseres ved røykeslutt. Forskning har også vist at høyt inntak av grillet mat og proteinrik mat over tid kan ha liknende effekter.

Blodfortynnende medikamenter

Det blodfortynnende medikamentet Warfarin er en vitamin K-antagonist, som vil si at de har motsatte effekter. Derfor kan effekten av medikamentet reduseres ved høyt inntak av vitamin K, som vi får fra for eksempel grønne bladgrønnsaker. De som tar Marevan bør derfor forsøke å ha et stabilt inntak av matvarer som inneholder mye vitamin K.

Kilde: Kosthåndboken. Helsedirektoratet, 2012.

Les mer hos Relis - produsentuavhengig legemiddelinformasjon.

blog comments powered by Disqus