Kostholdet kan redusere blodtrykket

Høyt blodtrykk kan være kronisk eller ramme i perioder av livet. Faktisk kan vi påvirke blodtrykket selv ved å spise de riktige matvarene. Et kosthold med frukt, grønnsaker og magre meieriprodukter vil kunne redusere blodtrykket.

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens blodårer høyere enn det som defineres som normalt (normatl = 120/80). Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor for hjertet og blodårene. Ved høyt blodtrykk over tid øker risikoen for hjerteinfarkt, hjertesvikt og slag.

Lavere blodtrykk med frukt, grønt og melk

DASH er en forkortelse for Dietary Approaches to Stop Hypertension. Resultatene fra forskning som har sett på denne dietten har vist at personer som spiser mye frukt og grønnsaker kombinert med et høyt inntak av magre meieriprodukter har lavere blodtrykk enn andre. Denne effekten opprettholdes også uavhengig av saltinntaket, selv om en reduksjon i saltinntaket kan medføre ytterligere reduksjon av blodtrykket.

Gir kalsium alene eller meieriprodukter størst effekt?

Flere studier har vist at meieriprodukter alene også kan redusere blodtrykket. Da har man korrigert for andre faktorer som også kan påvirke en persons blodtrykk, blant annet alder, salt- og alkoholinntak, dietter og vektreduksjon, samt fysisk aktivitet. Effekten på blodtrykket viser seg å være mindre dersom man kun har et høyt inntak av kalsium og ikke meieriprodukter.

Kosthold fremfor medisiner ved høyt blodtrykk

Når man sammenlikner vanlig amerikansk kosthold med mye fett og lite frukt og grønt med et kosthold med mye frukt og grønt, ser man at personene med det sistenevnte kostholdet har signifikant lavere blodtrykk. De som i tllegg spiser magre meieriprodukter har enda lavere blodtrykk. Forskjellene ses etter kort tid med dette kostholdet. Det ser derfor ut til at det finnes noe i de magre meieriproduktene som forsterker effekten frukt og grønnsaker har på blodtrykket. Effekten av dette kostholdet er like god som effekten av blodtrykkssenkende medisiner, og man slippet bivirkningene av medisinene.

Ernæringsrådgiverens tips

Har du høyt blodtrykk kan det være godt å vite at det er ganske mye du kan gjøre selv for å redusere det! Både kostholdet ditt, hvor mye du beveger deg og livsstilen din generelt spiller en viktig rolle for blodtrykket. Punkt en når det gjelder kostholdet er å redusere inntaket ditt av salt. For mange vil dette kunne påvirke blodtrykket mye, spesielt hvis de spiser ganske mye salt!

Fakta

  • Et høyt inntak av frukt og grønnsaker, kombinert med inntak av magre meieriprodukter kan bidra til å redusere blodtrykket (DASH- kosthold)
  • Effekten på blodtrykket viser seg å være mindre dersom man kun har et høyt inntak av kalsium og ikke meieriprodukter.
  • Både kalsium, magnesium og kalium antas å ha en effekt ved blodtrykksreduksjonen

KILDEHENVISNINGER

  • Appel LJ et al 1997 A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. N Eng J Med 336(16): 1117-1124.
  • Sacks FM et al. 2001 Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet. N Eng J Med 344 (1): 3-10.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.