Neste artikkel 2/

Vi drikker stadig mindre melk

Skrevet av Ellen Kathrine Ulleberg

Markedstall fra 2014 viser at vi stadig drikker mindre melk. Det går derimot ikke like dårlig for alle melkevariantene. Nordmenn har nemlig lagt sin elsk på ekstra lett melk som vi drikker stadig mer av. Samtidig spiser vi mer ost, rømme og yoghurt.

Vi drikker mindre melk for hvert år som går. Fortsatt foretrekker de fleste lettmelk, men det er bare inntaket av ekstra lett melk som øker per innbygger. Ser vi på de andre meieriproduktene spiste vi i 2014 mer ost, rømme og yoghurt, mens inntaket av fløte har gått ned sammenlignet med 2013. Inntaket av smør har en svak nedgang sammenlignet med året før.

Nordmenn har lagt sin elsk på ekstra lett melk

Nordmenn drakk i 2014 litt under 90 liter melk i året, en nedgang på 1,68 % per innbygger sammenlignet med 2013. Alle melkevariantene viser nedgang, bortsett fra ekstra lett melk som vi drikker mer av for hvert år som går. Vi drakk nesten 19 liter ekstra lett melk i 2014, en oppgang på omlag 9 % sammenlignet med 2013. De siste 5 årene har salget økt med nesten 40 %. Vi drikker allikevel fortsatt mest lettmelk og hver av oss drakk i 2014 om lag 37 liter av denne varianten. 

Ekstra lett melk er en av de magre melkevariantene som myndighetene anbefaler et daglig inntak av. Den er tilsatt vitamin D som er viktig for at kalsium skal absorberes i tarmen slik at det kan brukes blant annet til avsetning i skjelettet. Mange i Norge får i seg for lite vitamin D gjennom gjennom maten vi spiser, og vitamin D-beriket ekstra lett melk kan derfor være et lurt valg å inkludere i det daglige kostholdet. 

Vi spiser stadig smør

Vi har siden 2008 sett en økning i forbruket av smør, men inntaket av norsk smør har vært stabilt på cirka 2,8 kg per innbygger de tre siste årene. Hovedandelen av smøret er ekte meierismør (70 %) etterfulgt av blandingsprodukter der meierismør er iblandet planteoljer. Importert smør står for omlag 0,8 % av forbruket.

Årsakene til det økte forbruket kan være flere. Blant annet medias fokus på lavkarbodietten fra 2011, en diett som er positiv til bruk av smør. I tillegg ser vi en økt bevissthet mot naturlige, ekte og kortreiste matvarer som også kan være med på å øke salget.

I 2014 spiste hver nordmann gjennomsnittlig omtrent 8 gram smør hver dag. Dette vil si litt over en halv porsjonspakke med smør. Sammenligner vi oss med for eksempel franskmenn som spiser gjennomsnittlig omtrent 20 gram smør per innbygger per dag, ligger vi langt under.

Fakta

Alle tall inkluderer salg til storhusholdning og dagligvare. Ost inkluderer i tillegg import og industri. Yoghurt inkluderer import og smør inkluderer også smørandelen i blandingsprodukter.