Melkeglass

Fakta om norsk melk

I denne artikkelen finner du noen nøkkeltall om meierisektoren og produksjonen av norsk melk. Vi gir også en kort oversikt over de største norske meieriaktørene.

De største norske meieriaktørene

I Norge videreforedles mesteparten av melken og meieriproduktene av TINE, Synnøve Finden, Q-Meieriene og Rørosmeieriet. Det finnes også en rekke lokale gårdsprodusenter som blant annet lager et utvalg smaksrike og særegne oster. Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter (MELK) driver merkenøytral opplysning om melk og meieriprodukter.

Nedenfor følger litt informasjon om de ulike aktørene i norsk meierisektor.

Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter (MELK)

Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter (MELK) er et merkenøytralt opplysningskontor som har som formål å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter basert på saklig og vitenskapelig grunnlag.

MELK har fokus på ernæring, men ønsker også å skape matglede, og inspirere til bruk av melk og meieriprodukter i kostholdet. Hos MELK finnes mye data om forbruk av meieriprodukter og holdninger til disse, i tillegg til innsikt om trender innen mat og helse fra inn- og utland.

MELK ønsker å være et kompetansesenter for alle som er interessert i mat generelt og helse og kosthold spesielt, uansett om du er vanlig forbruker eller fagperson. MELK eies av TINE, Q-Meieriene og Synnøve Finden og finansieres via Omsetningsfondet for melk.

TINE SA

TINE er et samvirkeselskap som eies av 9 140 norske melkebønder fordelt på 7 728 samvirkegårder. I tillegg har TINE 30 meierier og over 5000 ansatte fordelt på hovedorganisasjonen og datterselskap.

Det overordnede målet til TINE er over tid å gi eierne en best mulig melkepris, og at TINEs produkter skal gi forbrukere og kunder en verdi. I tillegg ønsker TINE å gi samfunnet en bærekraftig næringsmiddelproduksjon.

TINEs virksomhet er representert over hele Norge i tillegg til internasjonal meierivirksomhet. Hoveddelen av produktene omsettes innenlands. Hovedkontoret ligger i Oslo, mens flesteparten av de internasjonale aktivitetene foregår i USA, Sverige, Danmark og Storbritannia.

Konsernet hadde en omsetning i 2020 på over 24 mrd. kroner. Melkeprodusentene får sin del av resultatet gjennom betalingen de får for melken de leverer. Hvert medlem har én andel i TINE.

Q-Meieriene

Da jordbruksavtalen i 1995 åpnet for konkurranse i meierisektoren gikk melkebønder på Jæren og i Gausdal sammen og dannet hvert sitt meieri. I 2000 kjøpte Kavli alle aksjene i de to uavhengige meieriene og de ble slått sammen til Q-Meieriene. Stiftelsen Kavlifondet er i dag hovedaksjonær i selskapet, men de lokale bøndene er også medeiere. Q-Meierienes produkter kommer fortsatt fra de to meieriene på Jæren og i Gausdal. Totalt leverer ca. 295 gårder melk til meieriene.

Kavlifondet er en stiftelse ​som gjennom Kavli Holding AS (hvor de er eneaksjonær) eier hele Kavlikonsernet, et av Norges største næringsmiddelkonsern med 370 ansatte i Norge og en omsetning i 2019 på ca. 3,7 milliarder kroner.

Kavli selger mat og drikke i mer enn 20 land og har egne produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Danmark, England og Skottland. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Synnøve Finden AS

Synnøve Finden er en næringsmiddelprodusent som er en del av Scandza. I 2020 jobbet 228 ansatte på de to produksjonsanlegg som ligger i Alvdal og Namsos, og ved hovedkontoret som ligger på Kolbotn, nær Oslo. Synnøve Finden AS hadde i 2020 en omsetning på 1,3 mrd kroner.

Det første produktet fra Synnøve Finden kom i 1995 med Synnøve Gulost. Hovedvirksomheten til Synnøve Finden er produksjon og salg av gulost, brunost, prim og yoghurt. I tillegg selger selskapet juice og en del andre dagligvarer. Hoveddelen av salget skjer til de store dagligvarekjedene i Norge.

Rørosmeieriet AS

Rørosmeieriet AS ble stiftet i 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere TINE Midt-Norge på Røros. Meieriet produserer utelukkende økologiske meieriprodukter, deriblant en rekke tradisjonelle produkter som skjørost og tjukkmjølk. Selskapet er eid av investeringsselskapet Salvesen & Thams, Økomat Røros, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer og Investron AS.

Fakta

Visste du at:

  • I Norge er vi selvforsynte med drikkemelk
  • Gjennomsnittsnordmannens årlige forbruk av meieriprodukter: 82 liter melk, 11 kg yoghurt, 9 kg rømme eller fløte og om lag 20 kg ost
  • Det er ca. 7130 gårder med melkeproduksjon i Norge med til sammen ca. 213 000 melkekuer. Gårdene er av ulik størrelse og 59 prosent av de norske gårdene har færre enn 30 kuer
  • Melk produseres i hele landet, men de fleste melkegårder finnes i Trøndelag (ca. 1400 gårder og 47 000 kuer), Rogaland (ca. 1100 gårder og 40 000 kuer) og i Innlandet (ca. 1300 gårder og 37 000 kuer)
  • Gjennomsnittlig produksjon av melk er 8000 kg melk per ku hvert år
  • Nesten 36 000 geiter gir oss om lag 20 millioner liter geitemelk hvert år
  • India er verdens største produsent av kumelk med 16 % av verdensmarkedet, etterfulgt av USA, Kina, Pakistan og Brasil

*Norske tall er per 1. april 2021 og er hentet fra ssb.no og internasjonale tall er per 9. november 2015 og hentet fra www.FAO.org

KILDEHENVISNINGER

Norsk Landbrukssamvirke. Aktuelle tall 2011

SSB. Statistikk. Landbruksteljing. Oppdatert 27. april 2021

SSB. Statistikk. Husdyrhald. Oppdatert 27. april 2021

Melk.no. Statistikk

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.