Hei!

Lyst på matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen?

Vil du melde deg på nyhetsbrev fra Melk.no?

Neste artikkel 2/

Fakta om norsk melk

Skrevet av Ellen Kathrine Ulleberg

I denne artikkelen finner du noen nøkkeltall om meierisektoren og produksjonen av norsk melk. Vi gir også en kort oversikt over de største aktørene i forbindelse med norsk melk.

De største norske melkeaktørene

I Norge produseres mesteparten av melken og meieriproduktene av TINE, Synnøve Finden, Q-meieriene og Rørosmeieriet. Det finnes også en rekke lokale gårdsprodusenter som blant annet lager et utvalg smaksrike og særegne oster. Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkenøytral opplysning om melk og meieriprodukter.

Nedenfor følger litt informasjon om de ulike aktørene i norsk meierisektor.

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) er et merkenøytralt opplysningskontor som har som formål å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter basert på saklig og vitenskapet grunnlag. Melk.no har fokus på ernæring, men ønsker også å skape matglede og inspirere til bruk av melk og meieriprodukter i kostholdet. Hos Melk.no finnes mye data om forbruk av og holdninger til meieriprodukter, og om trender innen mat og helse fra inn- og utland. Melk.no ønsker å være et kompetansesenter for alle som er interessert i mat generelt og helse og kosthold spesielt, uansett om du er vanlig forbruker eller fagperson. Melk.no eies av TINE, Q-Meieriene og Synnøve Finden og finansieres via Omsetningsfondet for melk.

TINE SA

TINE er et samvirkeselskap som eies av norske melkebønder. TINEs virksomhet består av både norsk og internasjonal meierivirksomhet. TINEs overordnede mål er over tid å gi eierne en best mulig melkepris. TINEs produkter skal gi forbrukere og kunder en verdi. I tillegg skal TINE gi samfunnet en bærekraftig næringsmiddelproduksjon.

TINEs virksomhet er representert over hele Norge og hoveddelen av produktene omsettes innenlands. Hovedkontoret ligger i Oslo, mens flesteparten av de internasjonale aktivitetene foregår i USA, Sverige, Danmark og Storbritannia. Melkeprodusentene får sin del av resultatet gjennom betalingen de får for melken de leverer. Hvert medlem har én andel i TINE.

Konsernet har en årlig omsetning på drøyt 15 mrd. kroner. Meierisamvirket eies av omlag 12 000 melkeprodusenter og har om lag 5 400 medarbeidere sysselsatt i hovedorganisasjonen og de 5 heleide regionale døtrene.

Q-Meieriene

Da jordbruksavtalen i 1995 åpnet for konkurranse i meierisektoren gikk melkebønder på Jæren og i Gausdal sammen og dannet hvert sitt meieri. I 2000 kjøpte Kavli alle aksjene i de to uavhengige meieriene og de ble slått sammen til Q-Meieriene. Kavli er i dag hovedaksjonær i selskapet, men de lokale bøndene er også medeiere. Q-Meieriens produkter kommer fortsatt fra de to meieriene på Jæren og i Gausdal. Totalt leverer ca 400 bønder melk til meieriene.

Kavli er en stiftelse og er et av Norges største næringsmiddelkonsern med 370 ansatte i Norge og en omsetning i 2014 på ca 1.6 milliarder kroner. Kavli selger mat og drikke i mer enn 20 land og har egne produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Danmark, England og Skottland. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Synnøve Finden AS

Synnøve Finden er næringsmiddelprodusent som er en del av Scandza. Det første produktet fra Synnøve Finden kom i 1995 med Synnøve Gulost. Synnøve Finden AS har i dag en omsetning på 1,3 milliarder i 2014. Hovedvirksomheten er produksjon og salg av gulost, brunost, prim og yoghurt. I tillegg selger selskapet juice og en del andre dagligvarer. Hoveddelen av salget skjer til de store dagligvarekjedene i Norge. Selskapet har produksjonsanlegg i Namsos og Alvdal. Det er over 220 ansatte totalt og hovedkontoret ligger på Kolbotn, nær Oslo.

Rørosmeieriet AS

Rørosmeieriet AS ble stiftet i 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere TINE Midt-Norge på Røros. Meieriet produserer utelukkende økologiske meieriprodukter deriblant en rekke tradisjonelle produkter som skjørost og tjukkmjølk. Selskapet er eid av Økomat Røros BA, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer, Tine og Investron AS.

Fakta

Visste du at:

  • I Norge er vi selvforsynte med drikkemelk
  • Gjennomsnittsnordmannens årlige forbruk av meieriprodukter: 82 liter melk, 10 kg yoghurt, 9 kg rømme eller fløte og om lag 19 kg ost
  • Det er ca 7600 gårder med melkeproduksjon i Norge (1.3.2019). Gårdene er av ulik størrelse og 65 prosent av de norske gårdene har færre enn 30 kuer
  • Melk produseres i hele landet, men de fleste melkegårder finnes i Trøndelag (ca. 1500 gårder og 47 000 kuer), Rogaland (ca. 1200 gårder og 40 000 kuer) og i Oppland (ca. 1000 gårder og 25 000 kuer)
  • Det er rundt 215 000 melkekuer i Norge og hver ku produserer gjennomsnittlig 8000 kg melk hvert år
  • 35 000 geiter gir oss omlag 20 millioner liter geitemelk hvert år
  • India er verdens største produsent av kumelk med 16 % av verdensmarkedet, etterfulgt av USA, Kina, Pakistan og Brasil

 *Norske tall er per 1. mars 2019 og er hentet fra ssb.no og internasjonale tall er per 9. november 2015 og hentet fra www.FAO.org