Økologisk mat: melk, cottage cheese, rømme og smør

Økologisk produksjon

For at maten skal være økologisk må den blant annet være produsert uten bruk av kunstgjødsel og syntetiske eller kjemiske plantevernmidler. I tillegg er det egne regler for dyrevelferd.

Tanken bak økologisk produksjon er at maten skal være produsert på naturens premisser, og på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov.

Produksjonsmetoden garanterer ikke at produktene har et annet næringsinnhold enn produkter fra konvensjonelt landbruk.

Ø-merket

Ø-merket er et godkjenningsmerke som viser til at en vare er produsert økologisk. Et produkt som rettmessig bærer dette merket er produsert i samsvar med et offentlig regelverk forankret i EUs forordninger for økologisk produksjon.

Betegnelsen økologisk er rettsbeskyttet, og omhandler produksjon, foredling og frambud av mat fra økologisk landbruksproduksjon. Alle produkter som omsettes som økologiske skal være framstilt og foredlet på gårdsbruk og i bedrifter som er kontrollert og godkjent.

I Norge er det Landbruksdepartementet som bestemmer over begrepet ”økologisk” mens Debio har fått delegert myndighet av Mattilsynet for å utøve tilsyn med økologisk landbruksproduksjon og være utøvende kontrollinstans for hele verdikjeden ”fra jord til bord”. Debio eier og forvalter Ø-merket, og gir tillatelse og retningslinjer for merking.

Alle gårdsbruk, anlegg, bedrifter og øvrige virksomheter, som har vært involvert i produksjonsprosessen og som omsetter varene, har blitt kontrollert og godkjent av Debio. Dette skjer ved årlige fysiske inspeksjoner og uanmeldte besøk.

Økologisk produksjon

Mat produsert økologisk bygger på et en helhetlig forståelse av forholdet mellom menneske og natur, og av samspillet i naturen. Økologisk mat inneholder svært lite tilsetningsstoffer og under produksjonen brukes husdyrgjødsel eller annen organisk gjødsel istedenfor kunstgjødsel. Det brukes hverken syntetiske eller kjemiske plantevernmidler.

I tillegg er det litt andre regler for dyr i økologisk produksjon, noe som skal sikre god dyrevelferd. Dyr i økologisk produksjon får økologisk fôr, får bevegelse utendørs også utenom beitesesongen og har noe mer plass inne enn i konvensjonell drift.

I Norge er det Debio som kontrollerer og godkjenner gårder og bedrifter som produserer, videreforedler og selger økologisk mat.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.