Jente som drikker melk

Ungdomstiden er svært viktig for beinhelsen senere i livet

I pubertetsårene er det ikke bare i høyden ungdom vokser, også skjelettet utvikles i et voldsomt tempo. Det er i disse årene vi har størst mulighet til å danne et sterkt skjelett og dermed forebygge utvikling av osteoporose/ beinskjørhet.

Det viktigste grunnlaget for å danne et sterkt skjelett og dermed forebygge osteoporose skjer frem til vi er 25-30 år. Senere taper vi mer benmasse enn vi klare å bygge opp, noe som forklarer hvorfor eldre mennesker lettere får brudd enn yngre.

Mulighetens vindu og osteoporose

For å forebygge osteoporose, er det viktig at den totale benmassen i utgangspunktet er høyest mulig. For å oppnå dette må vi tilføre skjelettet de næringsstoffene og den belastningen det trenger. Undersøkelser viser at det er spesielt viktig å tilføre skjelettet nok byggesteiner, tidlig i pubertetsårene (11-15 års alder). Disse årene kalles mulighetens vindu, og er en periode med ekstra stor aktivitet i beinvevet, både når det gjelder tilvekst av mengden bein og selve beintettheten. På dette tidspunktet er det mulig å styrke skjelettet med omtrent en fjerdedel av benmassen. Det tilsvarer den samme mengden beinmasse som tapes fra man er 30-90 år.

Hvorfor er kalsium så viktig?

Mineralet kalsium er en av de viktigste byggesteinen i kroppen vår, og hele 99 % av kroppens kalsium finnes i skjelettet. Kalsium er med på å gjøre skjelettet hardt. Mineralet kan ikke dannes i kroppen og må derfor tilføres via mat og drikke. Uten tilstrekkelig kalsium i kostholdet vil kroppen bryte ned mer beinvev enn den klarer å bygge opp, og skjelettet vil bli mer porøst og dermed svekkes. Dette kan på sikt medføre utvikling av osteoporose. Hos barn er derimot bendannelsen større enn nedbrytningen av ben, slik at resultatet er mer benvev i stedet for kun en fornyelse av benvev, som man ser hos voksne.

Ved å tilføre kroppen tilstrekkelig kalsium tidlig i puberteten, kan vi lagre så mye kalsium i skjelettet at det tapet vi opplever når vi blir eldre, ikke vil medføre en like stor risiko for utvikling av osteoporose og brudd.

Tall fra den landsdekkende kostholdsundersøkelsen Ungkost, viser at 70 % av jenter på 13 år ikke får i seg nok kalsium, og at 15 % av jenter på 13 år får i seg under halvparten av det daglig anbefalte inntaket. Sett i sammenheng med mulighetens vindu, er dette kritiske tall. Får du i deg nok kalsium?

Fysisk aktivitet i ungdomsårene

I tillegg til riktig næring er også optimal belastning av skjelettet viktig i perioden hvor beinbygningen er på sitt høyeste.

Funn fra tverrsnittsundersøkelsen Fit Futures, Tromsøundersøkelsens ungdomskohort, fastslår at intensiv fysisk aktivitet i minst fire timer per uke er assosiert med enn økning i beinstyrke. Dette tilsvarer en halvering av bruddrisiko i voksen alder, sammenlignet med ungdommer som rapporterer stillesittende aktiviteter.

Ved å legge vekt på riktig kosthold og belastning av skjelettet i ungdomsårene, kan vi bidra til å forebygge osteoporose i voksen alder. Les mer om forebygging av osteoporose her.

Ernæringsrådgiverens tips

Mange er ikke klar over at mulighetene til å bygge skjelettet, som skal bære kroppen din hele livet, er mer eller mindre over når vi passerer 30. Har du barn, er det smart å sørge for at de får seg 3-4 porsjoner melk og meieriprodukter hver dag i barne- og ungdomsårene. Dette er noe kroppen deres vil ha glede av resten av livet.

Fakta

Artikkelen var først publisert på Forskning.no

KILDEHENVISNINGER

  • Foredrag av Connie Weaver, WDS 2010
  • Winther A, Dennison E, Ahmed L. A, et al. (2014) The Tromsø Study: Fit Futures: a study of Norwegian adolescents´ lifestyle and bone health. Archives of Osteoporosis 9:185
  • Øverby NC, Frost Andersen L (2002) UNGKOST-2000 Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4.-og 8. klasse i Norge. Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ernæring.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.