Meierileksikon

Oppslagsverk for meieriprodukter, næringsstoffer, produksjonsprosesser, mikroorganismer og tilsetningstoffer.

Fløte

Kremfløte

Fløte er den fettrike delen av melken. Når den nysilte melken har stått en stund, blir det dannet en fløtelag. Før i tiden ble dette laget øst av, satt til selvsyrning og kjernet til smør. I dag separeres melken på meieriene, ved at melk går fra store tanker videre til separatoren, slik at fløte og skummet melk skilles fra hverandre. Deretter standardiseres fettinnholdet til de forskjellige fløtetypene før fløten pasteuriseres og kjøles ned. Det lages fløte med fettinnhold fra 10 til 38% (kaffefløte, matfløte, kremfløte) for å dekke et bredt spekter av behov i matlagingen og til drikker.