Meierileksikon

Oppslagsverk for meieriprodukter, næringsstoffer, produksjonsprosesser, mikroorganismer og tilsetningstoffer.

Homogenisering

Fettet i melken er den bestanddelen som har lavest vekt. Fettkulene vil derfor flyte opp og danne et fløtelag. For å unngå dette fløtelaget i melken, blir den homogenisert. Under homogeniseringen blir melken kjørt gjennom en smal dyse slik at fettkulene blir så små og finfordelte at de ikke lenger har evnen til å flyte opp. Homogeniseringen er en ren fysisk prosess, sammensetningen av melken blir ikke forandret.

Skummet melk homogeniseres ikke fordi den praktisk talt er fettfri. Kremfløte homogeniseres heller ikke fordi homogeniseringen vil ødelegge piskeegenskapene og dermed kvaliteten på kremen.