Melk, yoghurt og brunost

Melk, yoghurt og ost er mer enn bare næringsstoffer

Melk, yoghurt og ost bidrar til helsa med mer enn bare næringsstoffer

Meieriprodukters næringsverdi er mer enn summen av næringsstoffene – hva betyr det?

Det har vært vanlig å prate om ett enkelt næringsstoffs betydning for helsa, men nyere forskning indikerer at næringsverdien til en matvare kan være mer enn summen av de næringsstoffene som maten inneholder.

Fra næringsstoff til matvare

For å si det på en annen måte: Tidligere har man forsket på sammenhengen mellom et næringsstoff, som kalsium, protein eller mettet fett, og helse. I de senere årene ser man en dreining mot forskning med fokus på matvarers betydning for helsa, matvarer som melk, yoghurt og ost. Dette har resultert i ny innsikt, som at mettet fett fra meieriprodukter muligens ikke har de negative effektene som man skulle forvente.

Det er en sammenheng mellom mettet fett og risiko for kardiovaskulære sykdommer. Et eksempel er at det i senere tid har kommet studier hvor man ikke finner en sammenheng mellom mettet fett i ost og disse sykdommene. Tvert imot ser det ut til at ost kan ha en beskyttende effekt.

Det er flere mulige forklaringer til dette. Funnene kan skyldes kvaliteten på studier som er gjort, faktorer som forstyrrer eller påvirker resultatet, og/eller at vi sjelden spiser et enkelt næringsstoff alene. Vanligvis spiser vi mat, som jo består av en kombinasjon av en rekke næringsstoffer. Blandingen påvirker fordøyelsen, opptaket av og egenskapene til næringsstoffene som inngår i matvaren.

Mat påvirker på annen måte enn enkelte næringsstoffer

I 2016 møttes 18 forskere fra ulike relevante fagfelt for å diskutere om denne siste forklaringen kan være årsaken til de nyere funnene, altså at mat som melk, yoghurt og ost påvirker helsa annerledes enn et enkelt næringsstoff. Ekspertene konkluderte med at meieriprodukters næringsverdi er mer enn summen av næringsstoffene. Så gjenstår det å finne ut hvorfor en matvare påvirker helsa mer gunstig enn næringsstoffer hver for seg.

Frem til mer kunnskap er på plass anbefales et kosthold i tråd med helsemyndighetenes kostråd. Med 3 porsjoner melk og meieriprodukter kan du sikre ditt daglige anbefalte inntak av kalsium, jod og andre viktige næringsstoffer, i et ellers sunt og variert kosthold.

KILDEHENVISNINGER

Thorning TK, Bertram HC, Bonjour JP, de Groot L, Dupont D, Feeney E, Ipsen R, Lecerf JM, Mackie A, McKinley MC, Michalski MC, Rémond D, Risérus U, Soedamah-Muthu SS, Tholstrup T, Weaver C, Astrup A, Givens I. Whole dairy matrix or single nutrients in assessment of health effects: current evidence and knowledge gaps. Am J Clin Nutr. 2017 May;105(5):1033-1045.

The food matrix: food is more than the sum of its nutrients. https://www.zuivelengezondheid.nl/overig/food-matrix-food-sum-nutrients/

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.