Dyrehelse

God dyrehelse er også viktig for at melken kua produserer holder høy kvalitet. Men hvilke sykdom er vanligst blant melkekuer?

Hvordan er helsen til norske kuer?

Helsen til norske kuer er veldig god. Norske kuer har sjelden alvorlige infeksjonssykdommer, i motsetning til kuer fra enkelte andre land.

Det benyttes kun antibiotika til melkekuer om en veterinær mener det er behov for det, og da brukes gjerne smalspektrede typer.

Dødeligheten blant norske kuer og kalver er en av de laveste i hele verden. I Norge har vi fortløpende kontroll og god dokumentasjon på dyrehelsen til melkekuene gjennom et omfattende registreringssystem, Kukontrollen.

De fleste kuer i Norge (ca. 95 prosent) er av rasen norsk rødt fe (NRF). Denne rase er avlet frem på grunn av sine gode egenskaper som blant annet god helse og høy fruktbarhet.

Hvilke sykdommer er vanligst blant norske melkekuer?

Jurbetennelse (mastitt) er den vanligste sykdommen blant norske kuer – og blant kuer i resten av den industrialiserte verden. Forekomsten er likevel lavere i Norge enn i mange andre land.

Hva er mastitt (jurbetennelse)?

Jurbetennelse (mastitt) er en betennelse i juret. Den er som regel forårsaket av bakterier.

Jurbetennelse er den vanligste årsaken til bruk av antibiotika i melkeproduksjonen, men forekomsten er redusert med 73 prosent fra 1994 til 2018, og antibiotikaforbruket er dermed redusert tilsvarende.

Hvorfor teller man celler i melken?

Høyt celletall i melken er en indikator på infeksjon og dermed på kuas helse, spesielt i sammenheng med jurbetennelse.

Melkekuene i Norge, Sveits og Finland har det laveste celletallet i hele verden. Dette betyr at den norske melken kommer fra noen av de sunneste kuene i verden.

Fjernes hornene på norske kuer?

Ja, hornanlegget (det som kan vokse fram til å bli horn) fjernes vanligvis på alle kalver. Dette gjøres fordi horn er et angrepsvåpen som kan skade andre kuer eller mennesker.

Det er bare veterinær som har lov til å fjerne hornanlegg, og kalven får alltid lokalbedøvelse samt beroligende og smertestillende midler.

I dag avles det frem flest mulig kuer uten hornanlegg.

Hvor lenge lever norske melkekuer?

Den gjennomsnittlige levealderen på en ku er 5,7 år. Melkekuene får om lag 2-3 kalver i løpet av disse årene. Noen kuer kan bli mellom 10 og 20 år gamle.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.