Kuer som spiser grovvôr

Hva spiser melkekua?

Lurer du på hvor mye en ku spiser i gjennomsnitt per dag? Hvor mye av fôret er egentlig norsk? Her finner du svar.

Hva spiser norske melkekuer?

Norske kuer får som regel fri tilgang til grovfôr (gress), men for å få nok energi til melkeproduksjonen må de i tillegg få noe kraftfôr. Mengdene vil variere etter kuas behov og hvor mye melk den produserer. Jo mer melk, desto mer kraftfôr trenger kua.

Les mer om ingrediensene i fôret her.

Hvor mye spiser en norsk melkeku daglig?

Ifølge Kukontrollen ligger det daglige gjennomsnittsforbruket av kraftfôr på 7,5–9 kilo per ku per dag, mens et typisk inntak av grovfôr (gress) ligger på 37–43 kilo per dag.

Hvor mye en ku spiser avhenger av mange forhold, for eksempel størrelsen på kua, hvor mye melk den produserer, og hvilken evne den har til å ta opp og omsette fôret. Det vil også komme an på andre forhold, for eksempel hvor ofte bonden fôrer, kvaliteten på fôret, og hvordan fjøset og spiseplassen er utformet.

Hva er grovfôr?

Grovfôr er en fellesbetegnelse på fôr som består av gress, halm, høy, beite og rotvekster, og det utgjør størstedelen av det norske melkekuer spiser.

Basert på vekt er over 80 prosent av det kuene spiser grovfôr. Siden grovfôr er mindre energirikt enn kraftfôr, bidrar imidlertid grovfôret bare til litt over halvparten av energien.

Grovfôret er karbohydratrikt med en del fiber, og mikroorganismer i vommen omdanner dette til næring for kua. Dermed kan kua produsere melk ved å utnytte planter som ellers ikke kunne ha blitt brukt som mat til mennesker.

Hva er surfôr?

Surfôr er grovfôr i form av konservert, sammenpakket gress i rundballer eller silo.

Under lagring vil bakterier i gresset gjøre fôret surere. I tillegg tilsettes det gjerne maursyre. Når fôret som skal lagres, blir surere, hindres vekst av uønskede mikroorganismer.

Surfôr er derfor en type grovfôr som er mindre utsatt for soppskader og annen mikrobiell nedbrytning, samtidig som næringsverdien ikke endres nevneverdig under lagring.

Hvor lenge går norske melkekuer på beite?

Ifølge § 10 i forskriften om hold av storfe skal storfe ha tilgang til fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker i løpet av sommeren. Mosjonskravet gjelder dyr i både båsfjøs og løsdriftsfjøs.

Ved sykdom og andre spesielle tilfeller kan det gis en midlertidig dispensasjon fra dette kravet.

På økologiske gårder skal kuer i så stor grad som mulig fôres på beite så fremt beite er tilgjengelig til ulike tider av året.

Hva er kraftfôr?

Kraftfôr er fôr som er spesialutviklet og satt sammen for effektivt å dekke kuenes næringsbehov. Fôret er i hovedsak basert på norsk korn og norske kornprodukter (bygg, havre, havrekli, havreskall, en sjelden gang rug og hvete).

Kraftfôr er lettfordøyelig og energirikt. Det består hovedsakelig av karbohydrater (52 prosent), proteiner (fra soya, erter og raps, 41 prosent) og fett (fra oljefrø og biprodukter fra palmeolje, 0–3 prosent) i tillegg til vitaminer og mineraler.

En del av råvarene i kraftfôret er importert fordi vi så langt ikke klarer å produsere tilsvarende råvarer selv. Dette omfatter soya fra Brasil, raps fra Tyskland og Øst-Europa i tillegg til noe palmefett, melasse, betepulp og mais. Alle råvarene skal være bærekraftig produsert.

Kraftfôr er helt nødvendig for at dagens melkekuer skal få nok energi og næringsstoffer, blant annet til å produsere melk. Det finnes mange ulike typer kraftfôr fra ulike aktører på markedet.

Hvor mye kraftfôr spiser en melkeku?

Hvor mye kraftfôr en ku spiser, er nært knyttet til hvor mye melk den produserer. Kuer i melkeproduksjon får ca. 45 % kraftfôr og 55 % grovfôr. Andel av dette fôret (kraftfôr og grovfôr) som er norskprodusert er i et år med normale kornavlinger over 80 prosent.

En ku som produserer 6000 kg melk hvert år, spiser om lag 1227 kg kraftfôr, mens en ku som produserer 10 000 kg melk årlig, trenger om lag 3027 kg kraftfôr. Den gjennomsnittlige melkeproduksjonen er på over 8000 kg per ku.

Inneholder kuas fôr genmodifiserte organismer?

Nei, det er ikke tillatt å tilsette genetisk modifiserte ingredienser i norsk fôr.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.