Ku og kalv

Lurer du på når ku og kalv blir skilt og hvorfor dette skjer? Og hva skjer med kalven etter den skilles fra kua?

Hvorfor blir kuer inseminert?

Inseminasjon, eller kunstig befruktning, er vanlig av flere årsaker:

• Det reduserer risikoen for at kuene kan bli skadet av oksen

• Det minimaliserer faren for at kuene får seksuelt overførbare sykdommer

• Det gir bøndene det gunstigste utgangspunktet for å avle frem de beste og sunneste kuene

• Det muliggjør bruk av kjønnssortert sæd, slik at man kan bestemme kjønnet på kalven

Når og hvor ofte insemineres en ku?

Kua blir inseminert ca. en gang i året.

Inseminasjonen skjer når dyret er i brunst, det vil si når kua eller kviga er der i syklusen sin at den er klar til å bli befruktet. I kuas syklus er dette hver tredje uke.

Etter en vellykket inseminasjon går kua drektig i ni måneder. Tre måneder etter kalvingen blir kua inseminert på nytt.

Når blir ku og kalv separert?

I økologisk drift er kua og kalven sammen i tre dager før kalven gradvis blir avvent. Etter noen uker blir de helt separert.

I vanlig (konvensjonell) drift blir kua og kalven som regel separert i løpet av kalvens første levedøgn.

Dess lengre tid kua og kalven går sammen, jo sterkere blir bindingen, og jo større blir savnet når de skilles. Det forskes imidlertid på å prøve å løse disse utfordringene, og ved noen gårder forsøker man nå å la kua og kalven gå lengre sammen.

Fordelen med å skille kua og kalven, er at det er lettere for bonden å ha kontroll på at kalven får nok av den næringsrike råmelken den første levetiden, og det er lettere å sikre god hygiene slik at kalven ikke får infeksjoner.

Hvorfor separeres ku og kalv?

Ku og kalv skilles av flere grunner.

Først og fremst skiller man dem for å unngå at kalven skal få infeksjoner fra flokken, og for å redusere risikoen for at kua får jurbetennelse (mastitt).

Ved å skille kua og kalven kan bonden også lettere kontrollere at kalven får i seg nok av den næringsrike råmelken.

Det er dessuten viktig at kalven venner seg til mennesker og blir tam, for ville dyr kan lettere skade både seg selv og andre.

Det jobbes for tiden med å få til systemer der ku kan gå sammen med kalv på en slik måte at adskillelse senere blir så optimal som mulig.

Hva skjer med kalven etter den er skilt fra kua?

Den aller første tiden etter fødselen holdes kalven i et eget område, men etter noen dager får den gå sammen med de andre kalvene.

Den får morens næringsrike råmelk (kolostrum) fra flaske i begynnelsen, men etter hvert går den over til vanlig melk som den får som hovedfôr de første ukene. Kalven går gradvis over til å spise både grovfôr og kraftfôr. Grovfôr er viktig for at vommen skal utvikle seg riktig og for riktig drøvtyggerfunksjon.

Hva spiser kalven når den er skilt fra kua?

Kalven skal ha så mye næringsrik råmelk (kolostrum) som mulig de seks første timene etter at den er født – helst mellom seks og åtte liter. Dette er helt nødvendig for at kalven skal få god helse, og for å unngå dødelighet og sykdom.

Kalven får først den melken den trenger, men så går den over til å spise høy eller grovfôr, det vil si gress i tillegg til kraftfôr. Dette er viktig for at vommen (magen) skal utvikle seg riktig. Kalver som bare får melk i lang tid, kan få jernmangel og andre mangelsykdommer, og magesystemet vil ikke bli riktig utviklet.

Les mer om kalveoppdrett her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.