Mugge og to glass med melk

Pasteurisering

Pasteurisering er det samme som varmebehandling av melk. Det primære målet med varmebehandling/pasteurisering er å ødelegge eventuelle sykdomsfremkallende bakterier/mikroorganismer.

Når vi benytter en varmebehandling som dreper de sykdomsfremkallende bakteriene som potensielt kan være i melk, snakker vi om pasteurisering. Hvis alle bakteriene og bakteriesporer blir drept, snakker vi om sterilisering.

Pasteurisering øker melkens holdbarhet. Jo sterkere varmebehandling, jo lengre holdbarhet.

Hvilke mikroorganismer som inaktiveres av varmebehandlingen er avhengig av oppvarmingstemperatur og tid. Innenfor visse grenser vil oppvarmingen ved lav temperatur i lang tid ha den samme virkningen som høy oppvarming i kort tid. 

Les mer om pasteurisering her.

Hva er forskjellen på lav- og høypasteurisering?

Mens lavpasteurisering er varmebehandling som foregår ved 72 °C i 15 sekunder for å drepe skadelige bakterier, definerer Nasjonale retningslinjer for hygiene i meieriindustrien høypasteurisering som «varmebehandling ved en temperatur/tid-kombinasjon som gir minst samme drapseffekt som 85 °C i seks sekunder».

Høypasteurisering kan være varmebehandling av melken ved ulik temperatur og tid, fra 85-100 °C i minst 6 sekunder til flere minutter. Ofte kan så mye som 95 °C i 5 minutter brukes til for eksempel yoghurtproduksjon. I tillegg til å ødelegge eventuelle sykdomsfremkallende mikroorganismer og gi produktet forlenget holdbarhet vil høypasteurisering også bidra til å gi ønsket konsistens i f. eks. yoghurt.

I Norge er det vanlig at mesteparten av drikkemelken lavpasteuriseres.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.