Kalsium + vitamin D = sant

Kalsium og vitamin D fra ung alder reduserer risikoen for utvikling av osteoporose og hoftebrudd når vi blir eldre.

Kalsium er viktig for å bygge et sterkt skjelett og vitamin D er nødvendig for at kroppen skal kunne ta opp nok kalsium. Derfor er kalsium og vitamin D viktige næringsstoffer for å redusere risikoen for utvikling av osteoporose (benskjørhet) og for brudd.

  • I Norge rammes cirka 9000 voksne personer av hoftebrudd hvert år. Det skjer med andre ord et hoftebrudd hver time.
  • Syv av ti hoftebrudd rammer kvinner.
  • Risikoen for brudd øker kraftig fra 70 års alder
  • Risikoen for brudd øker jo lavere beintettheten er (Fakta fra Folkehelseinstituttet)

Vil det hjelpe å drikke melk tilsatt vitamin D?

En gruppe forskere har gjennomgått studier og konkluderer med at inntak av meieriprodukter med vitamin D kan gi færre hoftebrudd, og at det vil være et kostnadseffektivt tiltak blant de over 70 år – og for de over 60 år i grupper med stor risiko for brudd.

I en av studiene estimerte man at inntak av meieriprodukter ville bidra til at 2023 brudd kunne forebygges i Frankrike per år, 455 i Sverige og 132 i Nederland. Kostnadene som kunne vært spart var henholdsvis 129 millioner Euro, 34 millioner Euro og 6 millioner Euro.

Les mer her om hvordan du kan få nok vitamin D.

Forebygge tidlig i livet

«The National Osteoporose Foundation» oppdaterte sin kunnskapsoppsummering i 2016, i tråd med sitt formål – som er å hjelpe enkeltpersoner å oppnå maksimal benmasse tidlig i livet. I kunnskapsoppsummeringen ble det brukt en karakterskala for å beskrive styrken av tilgjengelige bevis på at individuelle livsstilsfaktorer (som det er mulig å endre på) kan påvirke utviklingen av maksimum benmasse, med A som beste karakter.

Inntak av kalsium og fysisk aktivitet i barne- og ungdomsår fikk karakteren A, mens inntak av vitamin D og forbruk av meieriprodukter fikk karakteren B.

Les også: Derfor er kalsium viktig for voksne

Melk + vitamin D = sant

I Norge er enkelte melkevarianter som lettmelk (0,5 %/0,7 % fett) og melk med probiotiske bakterier (som Biola) tilsatt vitamin D. Melk med vitamin D kan ikke erstatte kilder som fet fisk og tran, men kan være et supplement. Tre glass ekstra lett melk (6 dl) gir deg omtrent en fjerdedel av D-vitaminet du trenger hver dag.

KILDEHENVISNINGER

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/beinskjorhet/beinskjorhet-og-brudd---fakta-om-os/

Hiligsmann M, Neuprez A, Buckinx F, Locquet M, Reginster JY. A scoping review of the public health impact of vitamin D-fortified dairy products for fracture prevention. Arch Osteoporos. 2017 Dec;12(1):57.

Weaver CM, Gordon CM, Janz KF, Kalkwarf HJ, Lappe JM, Lewis R, O'Karma M, Wallace TC, Zemel BS. The National Osteoporosis Foundation's position statement on peak bone mass development and lifestyle factors: a systematic review and implementation recommendations. Osteoporos Int. 2016 Apr;27(4):1281-386.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.