Mor med sjokolademelk og datter i sofa

280.000 norske mødre savner mer kvalitetstid med barna

At hverdagen er hektisk for de som har barn er ikke noe nytt, men at hele 2 av 3 norske mødre ønsker at de i større grad hadde hatt tid og mulighet i hverdagen til en god prat med barna sine virker overraskende høyt. Dette kommer frem av en stor undersøkelse Norstat har gjort for Melk.no.

Mødre ønsker mer tid med barna sine, men barna er opptatt med egne aktiviteter. Det er flere mødre enn fedre som savner denne formen for kvalitetstid med sine barn, og kvinner som har yngre barn savner praten oftere enn kvinner med større barn.

Mødrene driver med husarbeid mens barna er opptatt med egne aktiviteter

Sett fra mors synsvinkel har barna og hun selv omtrent like mye «skyld» i at den gode praten uteblir. En tobarnsmor fra Drøbak summerer det slik: - Det er mye plikter som skal gjøres som matlaging, husarbeid, hjelpe barna med lekser, kjøring til ulike aktiviteter etc. som gjør at tiden til å roe ned med barna og ha en god stund med dem ikke strekker til.

Når mødrene i undersøkelsen vurderer seg selv så er det tre ting som peker seg ut som hovedårsakene til fraværet av den gode praten.

 • Hele 80 % trekker frem at praktiske gjøremål i hjemmet som husarbeid og matlaging er hovedårsaken til at tiden ikke strekker til, ved siden av at de er lite hjemme på grunn av jobb (42 %).
 • Det er mye som skal skje på de få timene fra man kommer hjem fra jobb til iallfall de mindre barna skal i seng. En mor til en ettåring og en fireåring sier det treffende: - Ungene er i barnehagen fra 08:00 til 16:30. Deretter lager vi middag og ungene legger seg kl. 19:00. 2,5 timer sammen i hverdagen er knapp tid.
 • Den tredje tingen mødrene peker på ved seg selv er at deres egen bruk av internett og sosiale medier (41 %) er med på å redusere tiden som kunne vært brukt til god kontakt med barna.

Når mødrene vurderer barna sine så er det flere ting som peker seg ut som årsak til at tiden til god prat og samvær blir mindre, og årsakene er noe forskjellige avhengig av om det er yngre eller noe eldre barn. De to årsakene som trekkes frem i størst grad for både barn under og over 10 år, men spesielt for de eldste, er at barna er ute på organiserte aktiviteter (58 %) eller ute med venner (59 %). For de som har barn under 10 år oppleves det at barna bruker mye tid på TV-titting og TV-spill (52 %), mens ettersom barna blir eldre bruker de mindre tid på TV og mer tid på internett og sosiale medier. 66 % av mødre som har barn 10-16 år ser dette som en årsak til at det er vanskelig å få til kvalitetstid. – De er for opptatte med datamaskiner/spill, og så er de i tillegg på diverse treninger og hos venner eller har venner hjemme (49-årig 3-barns mor fra Bergen).

Les mer om kveldsmat her.

Den eneste måten å oppnå mer kvalitetstid på er å legge opp til det selv

De gode, nære øyeblikkene da man er sammen med barna sine og har en god prat kommer sjelden av seg selv, men må benyttes når de kommer eller skapes. Mange barn kjøres til aktiviteter og tiden i bilen kan gjerne benyttes til en god prat hvis ikke bilen samtidig også er full av nabobarna.

Måltidene er også fine å benytte til en god prat, både middagen og ikke minst kveldsmaten. Men da må det legges opp til det. Et godt tips er å gjennomføre måltidene rundt bordet, at man spiser samtidig og at alle er enige om at når det er måltidstid skal alle legge bort mobiler og nettbrett og være tilstede for hverandre.

3 av 4 barn spiser kveldsmat nesten hver dag, men mange foreldre benytter ikke denne muligheten til å sette seg ned sammen med barna sine, dele et lite måltid og prate. Det er synd, fordi det er om kvelden at både barn og foreldre kan puste ut etter en travel dag og komme nærmere hverandre og ha en liten verdifull prat.

Det er ofte de små samtalene som er de viktigste. Det å lage kveldsmaten sammen er også en fin mulighet til å prate sammen og lære hverandre å kjenne.

Forslag til kveldsmat du kan lage sammen med barna.

Fakta

Landsrepresentativ undersøkelse med 1.500 intervjuer gjennomført i august 2017 av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Spørsmål stilt til de som svarer at de skulle ønske de i større grad hadde hatt tid/mulighet til å ha en god prat med barna sine i hverdagen: Hva av det følgende tror du er hovedårsaken(e) til at du har for liten tid/mulighet i hverdagen til å ha en god prat med barna dine? – Andel som svarer en meget eller ganske viktig årsak.

Topp 4 årsaker – kvinner som har barn 4-9 år:

 • Jeg bruker mye tid på praktiske oppgaver i hjemmet: 84 %
 • Barna er lite hjemme fordi de er ofte ute med venner: 58 %
 • Barna er lite hjemme pga. ulike organiserte aktiviteter: 54 %
 • Barna bruker for mye tid til å se på TV/spille TV-spill: 52 %

Topp 4 årsaker – kvinner som har barn 10-16 år:

 • Jeg bruker mye tid på praktiske oppgaver i hjemmet: 76 %
 • Barna er lite hjemme pga. ulike organiserte aktiviteter: 68 %
 • Barna er lite hjemme fordi de ofte er ute med venner: 66 %
 • Barna bruker mye tid på internett/sosiale medier: 66 %

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.