Varm sjokolade med krem

Hvorfor klarer vi ikke å få tid til den gode praten med dem vi er glad i?

Tid brukt på TV og sosiale medier er en viktig årsak til at par ikke får den tiden de ønsker til kveldspraten.

1,2 millioner norske kvinner og menn savner den gode praten med partneren sin i hverdagen. Dette utgjør hele 45 % av alle som er gift eller har samboer, og det som gjør det ekstra interessant er at det er like mange kvinner som menn som gjerne skulle hatt mer tid og mulighet i hverdagen til å ha en god prat.

Jo flere barn man har jo vanskeligere ser det ut til at det blir å finne tiden til parforholdet, og de unge sliter mer enn de eldre. Men hvorfor blir det slik? Vi har gjennomført en stor undersøkelse som gir oss mange svar.

Få tips til et pusterom for prat her.

Menn og kvinner har noe ulik oppfatning av hvorfor de ikke får tid til den gode praten

Selv om menn og kvinner er noe uenige om årsakene til at de har for liten tid og mulighet til en god prat i hverdagen, er de enige om hva som er den viktigste årsaken til at den gode samtalen må vike. Det er at kvinnen i familien bruker for mye tid til praktiske oppgaver i hjemmet som husarbeid, matlaging, barnepass. 53 % av kvinnene og 47 % av mennene oppgir dette som viktigste årsak til at man ikke får tid til den gode praten.

En annen årsak som mange kvinner trekker frem er at partneren deres er lite hjemme pga. jobb. Hele 46 % av kvinnene nevner dette, mens bare 38 % av mennene ser det som et hinder at de jobber mye. Her er altså virkelighetsoppfatningen ganske forskjellig.

Et annet stort hinder for å oppnå den gode praten er at man bruker mye tid på internett/sosiale medier og til TV og TV-spill. En 29-årig kvinne fra Bærum uttrykte det slik: - Vi stresser for mye når vi kommer hjem. Også ser vi for mye på Netflix. Det interessante er at både kvinner og menn opplever partnerens mediebruk og i mindre grad deres eget mediebruk som et hinder for å prate sammen. Det som på mange områder av livet lettere å se partnerens feil enn sin egen feil.

1 av 3 kvinner trekker også frem at partneren ikke er interessert i å prate. En kvinne på 52 år uttrykker det slik: - Jeg har ikke liten tid. Han bruker mer tid på sosiale medier enn meg. Han synes vel det er mer interessant enn meg.

Enhver må ta ansvaret for å sette av tid til, og å skape muligheter for, at vi kan prate sammen utover praktiske beskjeder i hverdagen

Hverdagen er, og vil fortsatt være, travel for mange, derfor er det viktig å finne sine pusterom som par der man kan være sammen med og prate med partneren sin. Både om det som skjer når man ikke er sammen og om det livet man lever sammen og hva man ønsker med det. Et ungt par fra Østfold har funnet sin løsning: - Vi har ikke tid til å prate ordentlig sammen fordi dagene går sånn i ett. Det er så mye som skal gjøres. Vi har gode samtaler når vi går tur med hunden.

Det å spise et måltid sammen, der man slår av Tv’en og legger vekk mobilen, er en annen fin mulighet for en god prat. Dette kan gjerne være kveldsmaten, når roen har senket seg på hjemmebane. En undersøkelse gjennomført av Norstat for Melk.no viser at hele 53 % av de som bor sammen med noen er enige i at «kveldsmaten er en fin anledning for en god prat». En 46-årig mann uttrykte det slik i vår undersøkelse: - Vi treffer hverandre i døra, jeg kommer når hun drar. Og vi har hver vårt i helgene. Men vi får praten rundt frokostbordet og kveldsmaten.

Fakta

Landsrepresentativ undersøkelse med 1.500 intervjuer gjennomført i august 2017 av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

Spørsmål stilt til de som svarer at de skulle ønske de i større grad hadde hatt tid/mulighet til å ha en god prat med ektefelle/samboer i hverdagen: Hva av det følgende tror du er hovedårsaken(e) til at du har for liten tid/mulighet i hverdagen til å ha en god prat med ektefellen/samboeren din? – Andel som svarer en meget eller ganske viktig årsak.

Topp 4 årsaker - kvinner:

  • Jeg bruker mye tid på praktiske oppgaver i hjemmet: 53 %
  • Partner er lite hjemme pga. jobb: 46 %
  • Partner bruker mye tid på internett/sosiale medier: 45 %
  • Partner bruker mye tid til TV/TV-spill: 44 %

Topp 4 årsaker - menn:

  • Partner bruker mye tid på praktiske oppgaver i hjemmet: 47 %
  • Partner bruker mye tid på internett/sosiale medier: 42 %
  • Jeg bruker mye tid på praktiske oppgaver i hjemmet: 40 %
  • Jeg er lite hjemme pga. jobb: 38 %

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Få matinspirasjon og kostholdstips rett i innboksen.